ASProxyWing


Giới thiệu


ASProxyWing là ứng dụng miễn phí cho phép người duyệt web riêng tư dưới dạng ẩn danh.


Khi sử dụng ASProxyWing, người dùng không chỉ ẩn danh mà còn có thể loại bỏ các bộ lọc và tường lửa từ kết nối Internet.


Mục đích của ASProxyWing là giúp người dùng có thể lướt web tự do nhưng proxy này vẫn có thể sử dụng cho các mục đích khác. ASProxyWing không chịu trách nhiệm cho các hoạt động của bạn.


ASProxyWing


Tính năng chính của ứng dụng ASProxyWing:  • Cung cấp khả năng xác định các máy chủ cá nhân tùy chỉnh.

  • Sử dụng máy chủ được bảo vệ bằng mật khẩu.

  • Phân phối dung lượng giữa các máy chủ khác nhau.

  • GZip tự động phản hồi để giảm lưu lượng băng thông sử dụng.


Yêu cầu:


Microsoft .NET Framework 2.0


Tính năng mới trong phiên bản 0.9.5:


Máy khách / máy chủ:  • Không tương thích với các phiên bản trước.

  • Kết nối proxy cải tiến.

  • Quy trình nén ảnh không được áp dụng cho định dạng ảnh GIF động vì có thể làm hiệu ứng hoạt họa không hoạt động.


Máy chủ  • Cải tiến nhỏ trong thuật giải, làm giảm dung lượng xử lý của CPU.


Minh Lộc


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn