Tóm tắt các tài khoản chính


Giới thiệu


Mẫu này theo dõi hoạt động và đặc điểm của 20 khách hàng, một phần quan trọng của kế hoạch chiến lược bán hàng.


Tóm tắt các tài khoản chính


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn