Thursday, June 27, 2013

Tóm tắt các tài khoản chính


Giới thiệu


Mẫu này theo dõi hoạt động và đặc điểm của 20 khách hàng, một phần quan trọng của kế hoạch chiến lược bán hàng.


Tóm tắt các tài khoản chính


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact