Lịch trình và kế hoạch cho ngôi nhà bạn


Giới thiệu


Mẫu này ghi lại lịch trình chi tiết nhiệm vụ để giữ cho ngôi nhà của bạn sạch đẹp và tốt nhất theo mùa, theo quý. Sử dụng nó như một để làm danh sách cho công việc gia đình định kỳ của bạn.


Lịch trình bảo trì và danh sách công việc


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn