Điều khiển trực thăng bằng ý nghĩ - Người Lao Động


Máy bay sử dụng hệ thống được gọi là Giao diện Máy tính não, theo đó, người điều khiển mang trên đầu một chiếc mũ điện não đồ được gắn 64 điện cực có thể truyền những dòng điện ở não đến một máy tính và máy tính điều khiển máy bay qua Wi-Fi.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn