Hội thảo khoa học "Nhìn lại 50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963 ... - Đài Tiếng Nói TPHCM

Hội thảo khoa học "Nhìn lại 50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963 – 2013)"Hội thảo khoa học lần này không chỉ có mục đích là tiếp tục tìm kiếm, làm sáng tỏ hơn cội nguồn, bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử… mà còn là cuộc hành hương tinh thần đặc biệt để trở về, để lắng nghe, cảm nhận bằng trái tim những âm thanh vang vọng, ngọn lửa hào khí sôi sục, bừng sáng từ phong trào vì quyền sống tự do, bình đẳng của Phật giáo và của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo - Ảnh: PNO.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn