Các khoản phải trả bằng tài khoản


Giới thiệu


Sử dụng mẫu này để tổ chức các khoản phải trả theo thời gian của một công ty. Một phân tích như vậy có thể giúp công ty của bạn duy trì xếp hạng tín dụng tốt và ưu tiên lưu lượng tiền mặt cho các khoản phải trả lớn hơn.


Các khoản phải trả bằng tài khoản


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn