Đố vui khoa học
Câu hỏi 1:


Tại sao kính thiên văn không gian Kepler ngừng chuyển động?


A. Nhiên liệu của nó cạn


B. Lỗi phần mềm máy tính


C. Hai bánh răng của nó hỏng

Nguồn : VNExpress

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn