Nghiệm thu đề tài khoa học về đội ngũ cán bộ công đoàn - Lao động

Nghiệm thu đề tài khoa học về đội ngũ cán bộ công đoàn

Ngày 27.5, Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cấu hội nhập quốc tế”. TS Hoàng Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.


Đề tài khoa học trên do TS. Nguyễn Đức Tĩnh và các nhà khoa học Trường Đại học CĐ thực hiện. Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận về chất lượng CBCĐ trong hội nhập, thực trạng chất lượng đội ngũ CBCĐ ở nước ta và đưa ra 7 giải pháp nâng cao chất lượng CBCĐ VN trong thời kỳ hội nhập quốc tế.


Sau khi xem xét các ý kiến phản biện và tranh luận nghiêm túc, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí thông qua. Đề tài sẽ góp phần cung cấp những cơ sở lý luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, làm cơ sở KH để Tổng LĐLĐVN xây dựng chiến lược xây dựng đội ngũ CBCĐ trong giai đoạn mới.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn