Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2019

GIMP | Phần mềm

Giới thiệu GIMP với tên gọi đầy đủ là GNU Image Manipulation Program. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí được thiết kế dành cho những tác vụ như phục chế ảnh, tạo ra và xử lý các đồ họa mảng, nhưng cũng có hỗ trợ cho đồ họa vector. Vớ…

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào