Showing posts from October, 2019

ReMouse | Phần mềm

Giới thiệu ReMouse là phần mềm cho phép thu và phát lại các thao tác bàn phím và chuột và lưu dưới dạng file script để sử dụng trong tương lai. Chương trình này vận hành đơn giản như một chương trình nghe nhạc. Công cụ này có giao diện gọn gàng…

Anonymous
Load More
That is All