Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2019

ReMouse | Phần mềm

Giới thiệu ReMouse là phần mềm cho phép thu và phát lại các thao tác bàn phím và chuột và lưu dưới dạng file script để sử dụng trong tương lai. Chương trình này vận hành đơn giản như một chương trình nghe nhạc. Công cụ này có giao diện gọn gàng…

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào