Wednesday, May 1, 2019

Tiếng ồn giao thông khiến trẻ tăng động
Nguồn Tin Công nghệ Một nhóm chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Helmholtz Zentrum tại Đức khảo sát 900 trẻ em trong những gia đình gần đường lớn tại thành phố Munich để tìm hiểu mối quan hệ giữa tiếng ồn giao thông và nguy cơ tăng động ở trẻ. Họ đo mức độ ồn bên ngoài mỗi ngôi nhà, đồng thời yêu cầu các phụ huynh trả lời các câu hỏi về hành vi của những đứa trẻ trong nhà.

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact