Đang hiển thị bài đăng từ 2019

GIMP | Phần mềm

Giới thiệu GIMP với tên gọi đầy đủ là GNU Image Manipulation Program. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí được thiết kế dành cho những tác vụ như phục chế ảnh, tạo ra và xử lý các đồ họa mảng, nhưng cũng có hỗ trợ cho đồ họa vector. Vớ…

Nặc danh

ReMouse | Phần mềm

Giới thiệu ReMouse là phần mềm cho phép thu và phát lại các thao tác bàn phím và chuột và lưu dưới dạng file script để sử dụng trong tương lai. Chương trình này vận hành đơn giản như một chương trình nghe nhạc. Công cụ này có giao diện gọn gàng…

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào