NoVirusThanks EXE Radar Pro | Phần mềm


Giới thiệu


NoVirusThanks EXE Radar Pro là một ứng dụng hữu ích cung cấp cảnh báo cho người dùng biết khi nào có một tiến trình lạ đang cố gắng khởi chạy trong hệ thống. Với nó, bạn có thể kiểm soát ứng dụng nào được phép và không được phép chạy, cũng như giữ cho máy tính được an toàn khỏi malware và trojan.


NoVirusThanks EXE Radar Pro


Cho phép hoặc chặn các ứng dụng chưa được biết đến


Phần mềm này sẽ quản lý các ứng dụng chưa được biết đến mà cố gắng khởi chạy trong hệ thống. Các tùy chọn có sẵn bao gồm: Allow Once, Block Once, Whitelist, Blacklist, Block & Delete File, Block & Guarantee File, Whitelist Commandline String.


Thêm các ứng dụng không đáng tin vào danh sách Blacklist


Thêm toàn bộ ứng dụng không đáng tin cậy vào trong danh sách đen. Do đó, tất cả ứng dụng có mặt trong Blacklist sẽ không được phép khởi chạy trong hệ thống.


Tạo danh sách Whitelist để chứa ứng dụng đáng tin


Thêm toàn bộ ứng dụng an toàn và đáng tin cậy vào danh sách trắng, nhờ vậy bạn có thể cho phép chúng khởi chạy trên hệ thống mà không gặp phải rủi ro nào.


Thiết lập chế độ Lockdown


Ngay khi kích hoạt tùy chọn Lockdown Mode, tất cả ứng dụng không đáng tin mà không có mặt trong Whitelist sẽ tự động được khóa lại.


Cung cấp bản ghi sự kiện chi tiết


Xem và phân tích tất cả tiến trình được phép và bị chặn khởi chạy. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi tên tiến trình, nhà xuất bản, tên và thời gian, vv.


Thiết lập mật khẩu bảo vệ các tiến trình


Bạn có thể cài đặt một mật khẩu để bảo vệ quá trình thực thi bất cứ ứng dụng nào mình muốn.


Tạo danh sách các tiến trình dễ bị tổn thương


Người dùng được phép tạo ra một danh sách chứa những tiến trình dễ bị malware khai thác, chẳng hạn như: rundll32.exe, regsvr32.exe và cmd.exe, sau đó thiết lập cảnh báo mỗi khi có một tiến trình được kích hoạt.


Ngăn chặn virus lây lan qua USB


Bạn có thể dễ dàng chặn việc cài đặt các tiến trình từ USB, CD-ROM, ổ đĩa mạng và ổ RAM. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn chặn malware mà làm lây nhiễm autorun.inf trên thiết bị USB


Quản lý các tiến trình đang chạy


Trình quản lý được tích hợp sẽ giúp bạn theo dõi mọi tiến trình đang chạy. Bạn có thể chấm dứt hoặc khởi chạy một tiến trình mới.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn