Windows Firewall Control | Phần mềm


Giới thiệu


Windows Firewall Control là phần mềm miễn phí kiểm soát tường lửa của Windows. Nó bảo vệ những ứng dụng, tài liệu của các bạn trước việc máy tính tham gia nối mạng và cho phép bạn kiểm soát kẽ hở thông tin cá nhân qua truyền thông mạng bởi các chức năng ứng dụng và kiểm soát của chương trình…


Một số tính năng: Quản lý và đồng bộ hóa những kết nối tiêu chuẩn (firewall/router), đánh giá và linh hoạt trong việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng của máy bạn và môi trường mạng...


Windows Firewall Control  • Sửa lỗi treo máy khi chỉ số DPI khác giá trị mặc định của máy

  • Hỗ trợ điều chỉnh kích cỡ hộp thoại Properties

  • Bổ sung trường Local Addresses trong cửa sổ Manage Rules. Tùy chọn này khá hữu ích khi máy tính sử dụng nhiều network adapter cùng một lúc.

  • Tính năng yêu cầu của Windows Update ngừng hoạt động, thay vào đó, Windows Update cập nhật bằng file svchost.exe.

  • Chứng chỉ self signed bị loại bỏ do lo ngại về độ an toàn.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn