Mix-FX Flash Text Effects | Phần mềm


Giới thiệu


Bạn muốn tạo ra một đoạn hoạt hình Flash ví dụ như hiệu ứng Flash lên nút, banner, intro và văn bản hoặc thêm hiệu ứng Flash vào trang web của mình. Tuy nhiên, bạn không có Adobe Flash hoặc không biết cách sử dụng để tạo ra hiệu ứng động phức tạp của Flash.


Mix-FX Flash Text Effects mang đến cho bạn giải pháp cho vấn đề này. Phần mềm này sẽ giúp người dùng tạo ra những đoạn hoạt hình Flash và các nút Flash chỉ trong thời gian vài giây.


Với công cụ này, bạn có thể chèn các hiệu ứng Flash ảnh động và nút Flash vào website.


Mix-FX Flash Text Effects


Hiệu ứng văn bản:


Hiệu ứng văn bản và hình nền: • Blow-Out & Filmgrain

 • Standard & Party

 • Digital & Twirl

 • Random & Filmgrain

 • Balanced Shake & Alarm

 • Balanced Shake & Casual

 • Mirror & Stream

 • Shocked & Puzzle

 • Techno & Blox

 • Blow-in Blow-out & Smoke

 • Blow-Out & Barcode

 • Fade-In Fade-Out & Flutter


Các nút Mix-FX: • Smoky button

 • Row of Mirror buttons

 • Row of colorful Shaky buttons

 • Row of animated puzzle buttons


Hiệu ứng Mix-FX và Flash: • Background picture + 3 effects


Yêu cầu: • CPU: 200 MHz.

 • RAM: 16 MB.


Hạn chế của bản dùng thử:


Bạn chỉ có thể lưu những hiệu ứng cơ bản.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn