Febees Backup | Phần mềm


Giới thiệu


Febees Backup là công cụ sao lưu có thể hoạt động trong cả môi trường hỗ trợ Unicode cũng như môi trường không hỗ trợ Unicode.


Phần mềm này hỗ trợ một bộ lọc tệp tin và thư mục linh hoạt có hỗ trợ Regular Expression. Đồng thời, Febees Backup còn cung cấp các tính năng sao lưu từ FTP to FTP, sao lưu cấp quyền UNIX và sao lưu liên kết biểu tượng UNIX.


Febees Backup


Một số tính năng chính của Febees Backup:  • Sao lưu trực tiếp giữa các dịch vụ lưu trữ Windows, FTP, Amazon S3 và ZIP.

  • Hoạt động trong môi trường đa ngôn ngữ, bao gồm môi trường hỗ trợ Unicode và không hỗ trợ Unicode.

  • Sao lưu tốc độ cao.

  • Hỗ trợ bộ lọc đầy đủ tính năng trong đó hỗ trợ tính năng xem trước.

  • Hỗ trợ hệ thống lên kế hoạch hiệu quả.

  • Hỗ trợ tùy chỉnh sao lưu.

  • Giả lập các thao tác sao lưu.

  • Hỗ trợ nhiều biến (variable) khác nhau do người dùng quy định.

  • Giao diện command line để tích hợp script.


Yêu cầu:


Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 2000 và XP nên cài đặt .Net Framework 2.0.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn