Acronym Finder for Windows 8 | Phần mềm


Giới thiệu


Acronym Finder là một cơ sở dữ liệu khổng lồ trực tuyến với hàng triệu từ viết tắt và ý nghĩa của những cụm từ đó.


Acronym Finder for Windows 8 là công cụ do website này thiết kế để tìm kiếm cơ sở dữ liệu khổng lồ này để tìm đúng từ và phần giải thích của từ đó. Ví dụ như khi bạn nhập từ khóa FBI, phần mềm này sẽ trả về một số kết quả có FBI là từ viết tắt.


Tất cả những gì bạn cần làm là nhập từ khóa, nhấn nút Find để tìm ra danh sách giải thích.


Phần mềm này không chứa tất cả malware, spyware, virus và trojan.


Acronym Finder for Windows 8


Một số tính năng chính của Acronym Finder for Windows 8:  • Tìm kiếm hàng triệu tên tắt của các tổ chức.

  • Tìm kiếm hàng triệu từ viết tắt và ý nghĩa của tổ chức.


Ghi chú:


Bây giờ, phần mềm này bổ sung tính năng cho phép tìm kiếm từ viết tắt trên Google.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn