Network Protocol Analyzer | Phần mềm


Giới thiệu


SoftPerfect Network Protocol Analyzer là một tiện ích để phân tích, gỡ lỗi, duy trì và kiểm soát mạng lưới và kết nối Internet. Chương trình này ghi lại các dữ liệu được vận chuyển qua kết nối mạng dial-up hoặc card mạng Ethernet, phân tích dữ liệu này và trình bày dưới một hình thức dễ hiểu hơn.


Phần mềm này hiển thị kết quả phân tích mạng dưới một định dạng đơn giản và dễ hiểu hơn. Đồng thời, tiện ích này cũng giúp chống phân mảnh và lắp ráp gói tin vào dòng stream. Bên cạnh đó, công cụ này có thể phân tích traffic mạng một cách dễ dàng dựa trên một số protocol Internet khác nhau. Cụ thể, SoftPerfect Network Protocol Analyzer hỗ trợ giải mã các protocol cấp độ thấp sau đây: AH, ARP, ESP, ICMP, ICMPv6, IGMP, IP, IPv6, IPX, LLC, MSG, REVARP, RIP, SAP, SER, SNAP, SPX, TCPUDP.


Ngoài ra, tiện ích này cũng tiến hành cấu trúc lại một số protocol cấp độ cao ví dụ như HTTP, SMTP, POP, IMAP, FTP, TELNET, ...


Bên cạnh đó, công cụ này cung cấp một hệ thống gồm những bộ lọc có thể tùy chỉnh, sử dụng để loại bỏ tất cả traffic mạng ngoại trừ mẫu traffic nhất định bạn muốn phân tích. Không chỉ thế, phần mềm phân tích này còn bao gồm một công cụ xây dựng gói mạng, giúp người dùng có thể tự xây dựng các gói mạng của riêng mình và gửi qua hệ thống mạng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng gói mạng này để kiểm tra tính bảo mật của hệ thống, giúp chống lại các cuộc tấn công hệ thống và xâm nhập dữ liệu.


SoftPerfect Network Protocol Analyzer


Một số tính năng chính:  • Hoạt động trong chế độ ngẫu nhiên (promiscuous) để ghi lại tất cả gói mạng

  • Giải mã gói mạng và hiển thị theo một cách dễ hiểu

  • Cho phép người dùng xây dựng gói mạng riêng và gửi vào hệ thống

  • Cung cấp một hệ thống lọc traffic linh động, người dùng có thể thêm hoặc bỏ bất kỳ bộ lọc nào

  • Xây dựng lại gói mạng vào dòng traffic để người dùng có thể theo dõi việc trao đổi dữ liệu trong các giao thức Telnet, POP3, SMTP, IMAP, FTP, HTTP... Một cách dễ dàng

  • Cho phép kiểm soát kết nối lặp vòng trong hệ thống


Cập nhật trong phiên bản mới:  • Sửa lỗi hiển thị một vài cửa sổ hộp thoại trên hệ thống có font chữ lớn

  • Cải thiện tính năng sổ địa chỉ để chấp nhận các địa chỉ MAC được phân tách bằng dấu gạch ngang hoặc dấu chấm phẩy

  • Ứng dụng thực hiện được được ký dưới dạng điện tử


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn