Windows 7 Codec Pack


Giới thiệu


Windows 7 Codec Pack hỗ trợ hầu hết các định dạng nén, các kiểu tệp tin âm thanh và video hiện đại nhất. Thông thường khi bạn chạy các tệp tin có chất lượng cao đã có sẵn Codec, nó có thể làm gián đoạn chương trình hoặc thậm chí là đứng hình trong quá trình Play. Khi đó, việc cập nhật Windows 7 Codec Pack vào hệ thống là rất cần thiết. Chương trình này cài đặt khá dễ dàng, khi sử dụng gói Codec này, bạn không cần online khi muốn gỡ lỗi treo vì nó đã có sẵn một trình gỡ lối được tích hợp.


Windows 7 Codec Pack


Các loại nén mà bạn có thể giải mã bao gồm: Hi10p/10bit x264 | x264| h.264 | AVC | DivX | XviD | MP4 | MPEG4 | MPEG2.


Các loại tập tin nén mà bạn có thể chạy bao gồm: .mkv | .bdmv | .evo | .avi | .flv | .mp4 | .ts | .webm | .m4v | .m4a | .ogm | .ac3 | .dts | .flac | .ape | .aac | .ogg | .ofr | .mpc | .3gp và nhiều hơn nữa.


Hỗ trợ độ phân giải: Tất cả các độ phân giải tối đa, bao gồm cả SD (Standard Definition) 480i, 480p, 576i, 576p, + HD (High Definition) 720i, 720p, 1080i, 1080p. • ffdshow DirectShow Video Codec 20130608 x86 v1.2.4505 của Cole.

 • ffdshow DirectShow Video Codec 20130608 x64 v1.2.4505 của Cole.

 • Bộ giải mã LAV Video v0.58.2 x86.

 • Bộ giải mã LAV Video v0.58.2 x64.

 • Flash Video Splitter/Decoder v1.6.5.6366 x86.

 • Flash Video Splitter/Decoder v1.6.5.6366 x64.

 • XviD Video VFW (Encoder) Codec v1.3.2.

 • x264 Video VFW (Encoder) Codec v37.2200.

 • Lagarith Video VFW (Encoder) Codec v1.3.27 x86.

 • LAV Audio Decoder v0.58.2 x86.

 • LAV Audio Decoder v0.58.2 x64.

 • DivX Audio Decoder v4.1

 • Lame MP3 v3.99.5 ACM Encoder/Decoder Codec.

 • DSP-worx Bass Source Mod Filter/Decoder v1.5.1.0.

 • Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 - Cho tập tin MP4, MKV, OGM và AVI.

 • Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x64 - Cho tập tin MP4, MKV, OGM và AVI.

 • LAV Splitter v0.58.2 x86.

 • LAV Splitter v0.58.2 x64.

 • VSFilter v2.41.6001 x86 - Đọc phụ đề.

 • VSFilter v2.41.6001 x64 - Đọc phụ đề.

 • Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 - Cho tập tin MP4, MKV, OGM và AVI.

 • Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x64 - Cho tập tin MP4, MKV, OGM và AVI.

 • LAV Splitter v0.58.2 x86.

 • LAV Splitter v0.58.2 x64.

 • VSFilter v2.41.6001 x86 - Đọc phụ đề.

 • VSFilter v2.41.6001 x64 - Đọc phụ đề.

 • CDXA Reader v1.6.5.6366 x86 - Còn được gọi là Form 2 Mode 2 CD hoặc XCD.

 • CDXA Reader v1.6.5.6366 x64 - Còn được gọi là Form 2 Mode 2 CD hoặc XCD.


Yêu cầu: Microsoft Windows Media Player 10, 11 và 12 .


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn