StrokesPlus (64-bit)


Giới thiệu


StrokesPlus là phần mềm miễn phí gán các hành động dựa trên cử chỉ con chuột để tự động hoặc đơn giản hóa nhiều nhiệm vụ thông thường.


StrokesPlus có bản chất là một thay thế StrokeIt, nhưng với sự linh hoạt nhiều hơn. Nó rất nhẹ, chỉ sử dụng 250-400k bộ nhớ trong khi đang chạy. StrokesPlus sử dụng kịch bản cho những hành động tạo cho bạn một công cụ tuyệt vời của sức mạnh và tính linh hoạt.


StrokesPlus


Theo KHPT


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn