Stacker | Phần mềm


Giới thiệu


Với Stacker, bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đã cài vào máy, xem ứng dụng này cài chiếm bao nhiêu dung lượng, xem ứng dụng đã được nén (compressed apps), ứng dụng còn nguyên (original apps), những ứng dụng đang chạy (currently running apps)... Bạn cũng có thể khởi động một chương trình bằng Stacker.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn