Notes Password Recovery | Phần mềm


Giới thiệu


Notes Password Recovery là tiện ích cho phép bạn khôi phục mật khẩu bị quên trong tập tin Lotus Notes ID.


Bạn có thể lựa chọn để sử dụng các phương thức khôi phục: • Dictionary Search Method: Tìm các từ chứa trong một tập tin từ điển (còn được gọi là danh sách tập tin).

 • Brute Force Search Method: Cho phép kết hợp các chữ cái và ký tự mà bạn chọn.

 • Guess Password Method: Cho phép bạn nhập những gì bạn nghĩ là mật khẩu.


Notes Password Recovery hiện nay hỗ trợ tất cả Lotus Notes clients phiên bản 5 tới 8.5 FP1 trong một gói cài đặt.


Tùy theo phiên bản của Lotus Notes mà bạn đang sử dụng, công cụ có thể thực hiện khoảng 85000 kết hợp mật khẩu mỗi phút trên bộ xử lý Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz bằng cách sử dụng thuật toán Brute Force.


Notes Password Recovery


Tính năng:


Chức năng chung của 3 thuật toán • Với Lotus Notes clients phiên bản 7 hoặc cao hơn (R7 tới R8.5 FP1), công cụ có thể thực hiện khoảng 70000 kết hợp mật khẩu mỗi phút trên bộ xử lý Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz khi sử dụng thuật toán Dictionary Search, hoặc thực hiện 85000 kết hợp mật khẩu mỗi phút khi sử dụng Brute Force Search.

 • Với Lotus Notes clients phiên bản 5 hoặc 6 (R5 tới R6), công cụ có thể thực hiện khoảng 4300 kết hợp mật khẩu mỗi phút trên bộ xử lý Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz.

 • Tùy chọn để chủ động ngăn chặn các tiến trình Lotus Notes khác trong khi ứng dụng khởi động.


Dictionary Search Method • Dictionary Search Method cố gắng tìm kiếm những từ có trong từ điển hoặc danh sách từ.

 • Tùy chọn để thử các thay đổi mật khẩu như:  • Sử dụng những ký tự khác trong từ.

  • Sử dụng các biến thể của tên tài khoản Lotus Notes làm mật khẩu. • Hai bộ từ điển được cung cấp:  • Từ điển ngắn gọn (dictionary-concise.txt) của mật khẩu, tên, quốc gia phổ biến,... có chứa hơn 3600 từ.

  • Từ điển dài (dictionary-unabridged.txt) có chứa hơn 341000 từ. • Cho phép lựa chọn tập tin từ điển.


Brute Force Search Method • Brute Force Search Method sẽ cố gắng kết hợp những chữ cái và ký tự mà bạn lựa chọn.

 • Chọn để sử dụng chữ thường, chữ hoa, số và các ký tự đặc biệt.

 • Cung cấp tiền tố và/hoặc hậu tố.

 • Kích thước tối đa của mật khẩu là 40 ký tự.


Guess Password Method


Guess Password Method cho phép bạn nhập bất cứ từ nào để làm mật khẩu. Mật khẩu được nhập vào sẽ tự động được kiểm tra theo các biến thể sau: • Sử dụng những ký tự khác trong từ.

 • Sử dụng các biến thể của tên tài khoản Lotus Notes làm mật khẩu.


Yêu cầu hệ thống: • CPU: CPU nhanh để khôi phục mật khẩu nhanh hơn. Do những hạn chế bởi tính bảo mật của Lotus Notes client, ứng dụng không hỗ trợ đa luồng và chỉ hoạt động trên bộ xử lý logic.

 • Bộ nhớ: Tối thiểu 1 GB.

 • Ổ cứng trống: 15 MB.

 • Cài đặt Lotus Notes client và cấu hình. Notes Password Recovery tương thích với Lotus Notes R5 tới R8.5 FP1. Không hỗ trợ R8.5.1 hoặc cao hơn.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn