HideData | Phần mềm


Giới thiệu


Giấu dữ liệu vào file ảnh có hỗ trợ mật khẩu để bảo mật. File ảnh sau khi xuất ra vẫn có thể xem được bình thường bằng các trình xem ảnh thông dụng nhưng chỉ cần bạn biết mật khẩu, bạn sẽ lấy lại tệp đã giấu trong file ảnh đó.  • Tự động cập nhật phiên bản mới.

  • Ẩn tập tin dữ liệu của bạn trong một tấm ảnh, tấm ảnh vẫn mở được như bình thường sau khi thực hiện.

  • Hỗ trợ đặt mật khẩu nên chỉ có bạn mới có khả năng lấy lại tập tin đã giấu trong file ảnh đó.


HideData


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn