Tọa đàm khoa học về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ... - Nhân Dân


Ngày 17-8, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức Tọa đàm khoa học về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì tọa đàm. Cùng dự, có Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các thành viên Thường trực Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu QH, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực pháp lý.
Phát biểu ý kiến khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, thiết chế bảo hiến là nội dung rất quan trọng trong việc nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học và cả trên diễn đàn QH về thiết chế này. Nhiều ý kiến đề xuất, cần thành lập cơ chế Hội đồng Hiến pháp để bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật, và bảo đảm để tất cả các chủ thể trong xã hội tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp.


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trên thực tế, trong quá trình hình thành, xây dựng bộ máy và phát triển đất nước, cơ chế bảo hiến đã được hình thành trong thể chế Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, một trong những yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là phải thể chế hóa chủ trương của Ðảng, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng hoàn thiện cơ chế bảo hiến, qua đó bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Việc xây dựng thiết chế này cũng trên cơ sở tiếp thu thành tựu khoa học, kinh nghiệm xây dựng thể chế của nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời kế thừa thành tựu trong xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập đến nay, hướng tới mục tiêu quan trọng là hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, với tầm nhìn lâu dài và phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, qua buổi tọa đàm, sẽ tập hợp được nhiều ý kiến của các chuyên gia góp phần hoàn thiện thiết chế Hội đồng Hiến pháp trên cơ sở các luận cứ khoa học liên quan đến những vấn đề như sự cần thiết phải thành lập, cơ chế vận hành, hoạt động của Hội đồng. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, những ý kiến đưa ra tại buổi tọa đàm sẽ là căn cứ khoa học để Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Ủy ban Thường vụ QH, trình QH tiếp tục cho ý kiến.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết phải thành lập cơ quan bảo hiến chuyên trách là Hội đồng Hiến pháp; cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề này cũng như mô hình tổ chức, vị trí, tính chất của Hội đồng Hiến pháp; nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu lực các quyết định của Hội đồng Hiến pháp; mối quan hệ giữa Hội đồng Hiến pháp với tư cách là một thiết chế hiến định độc lập với các cơ quan khác của Nhà nước, như QH, các cơ quan của QH, Chính phủ, Tòa án Nhân dân... để phù hợp nguyên tắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn