Max Registry Cleaner


Giới thiệu


Max Registry Cleaner là phần mềm thuộc dạng tốt nhất hiện nay với tính năng quét, dọn dẹp các lỗi trong registry của Windows. Max Registry Cleaner là công cụ giúp tìm các khóa registry không còn tác dụng để sửa chữa hoặc xóa bỏ nó đi.


Sử dụng Max Registry Cleaner thường xuyên để sửa các lỗi ở Registry sẽ giúp hệ thống của bạn chạy nhanh hơn, ổn định hơn và không còn gặp lỗi nữa.


max-registry-cleaner


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn