Emsisoft Commandline Scanner


Giới thiệu


Emsisoft Commandline Scanner là một phần của gói phần mềm Emsisoft Anti-Malware, nó sẽ phát hiện và loại bỏ virus, Trojan, sâu, spyware, adware và theo dõi các tập tin cookie. Để sử dụng, mở Windows: Start > Run > cmd.exe và duyệt qua các thư mục chứa a2cmd.exe rồi bắt đầu quét dòng lệnh: - a2cmd.exe


Emsisoft Commandline Scanner  • Có sẵn các thông số - Quét thông số (có thể kết hợp)

  • Quét tùy chọn các thông số (để điều chỉnh chính xác của các thông số quét)

  • Các thông số để “điều trị” phần mềm độc hại (có thể được sử dụng một mình)

  • Kết quả mã số

  • 0 - Không có “nhiễm trùng” được tìm thấy

  • 1 - “nhiễm trùng” đã được tìm thấy.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn