Dải Ngân hà nhẹ hơn vẫn tưởng - Báo Khoa học


Dải Ngân hà của chúng ta chỉ nặng khoảng 1/4 đến 1/3 khối lượng từng được ước tính trước đây, theo kết quả phân tích mới nhất về trọng lượng của vật chất tối trong thiên hà của chúng ta.


Dải Ngân hà nhẹ hơn vẫn tưởng

Ảnh: tientri.net


Giả thuyết lâu nay cho rằng những thiên hà đầu tiên được sinh ra với vật chất thường kết thành một khối xung quanh các vật chất tối, được cho là chiếm đến khoảng 80% vật chất của toàn vũ trụ.


Alis Deason của Đại học California tại Santa Cruz và đồng sự đã so sánh các mô hình trên hai siêu máy tính vốn pha trộn những khối lượng khác nhau của vật chất thường và tối để tạo nên Dải Ngân hà.


Theo đó, một mô hình dựng nên Dải Ngân hà giả định với quầng sáng khổng lồ tương đương khoảng 800 tỉ mặt trời. Còn mô hình thứ hai có khối lượng nặng cỡ 2 nghìn tỉ mặt trời, theo trang tin New Scientist.


Kết quả so sánh cho thấy mô hình nhỏ phù hợp hơn với các kết quả quan sát hiện tại của giới thiên văn học, vì đến nay các nhà khoa học chỉ xác định được 26 thiên hà vệ tinh xung quanh Dải Ngân hà, thay vì con số hàng ngàn nếu ở kích thước như dự đoán ban đầu.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn