Weeny Free PDF Converter


Giới thiệu


Weeny Free PDF Converter là phần mềm chuyển đổi PDF chuyên nghiệp, cho phép bạn chuyển đổi tài liệu PDF từ/sang các định dạng tập tin khác như HTML, DOC hoặc JPG,... Công cụ có thể chuyển đổi các định dạng tập tin khác nhau, bao gồm DOC, DOCX, RTF, JPG, TIF, BMP, PNG, PCX, GIF, HTML, XML và TXT sang PDF một cách nhanh chóng trong chế độ hàng loạt. Ngoài ra, Weeny Free PDF Converter cũng có thể chuyển đổi PDF sang nhiều định dạng tập tin khác nhau, bao gồm DOC, DOCX, RTF, JPG, TIF, BMP, PNG, PCX, GIF, HTML và TXT.


Bên cạnh việc việc chuyển đổi tài liệu PDF, Weeny Free PDF Converter cũng có thể cắt tập tin PDF thành nhiều phần, kết hợp nhiều tập tin PDF thành một tập tin duy nhất, trích xuất dữ liệu từ PDF, loại bỏ mật khẩu và các hạn chế từ tập tin PDF.


Weeny Free PDF Converter bao gồm tất cả chức năng của các chương trình PDF như: Free HTML to PDF Converter, Free Image to PDF Converter, Free ePub to PDF Converter, Free Word to PDF Converter, Free PDF Cutter, Free PDF Merger, Free PDF Password Remover, Free PDF Extractor, Free PDF to Image Converter, Free PDF to HTML Converter, Free PDF to ePub Converter, Free PDF to Word Converter, Free PDF to Text Converter và Free PDF to Flash Converter.


Weeny Free PDF Converter không yêu cầu cài đặt Microsoft Office hoặc Adobe Acrobat Reader. Công cụ không phụ thuộc vào bất kỳ driver in, vì vậy bạn không cần phải cài đặt driver in trên máy tính của mình.


Weeny Free PDF Converter • Chuyển đổi PDF mà không có bất kỳ hình mờ, nag màn hình, hết thời gian sử dụng hoặc hạn chế chức năng.

 • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt để tiết kiệm thời gian.

 • Free HTML to PDF Converter: Chuyển đổi tài liệu HTM, HTML, XHTML sang tài liệu PDF.

 • Free Image to PDF Converter: Chuyển đổi tập tin hình ảnh sang tài liệu PDF.

 • Free ePub to PDF Converter: Chuyển đổi ePub và nhiều eBook sang tài liệu PDF.

 • Free Word to PDF Converter: Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF.

 • Free PDF Cutter: Cắt tập tin PDF thành nhiều phần.

 • Free PDF Merger: Kết hợp các tập tin PDF nhỏ thành một tập tin PDF lớn.

 • Free PDF password remover: Gỡ bỏ mật khẩu người dùng và mật khẩu chủ sở hữu trong tài liệu PDF.

 • Free PDF to Image Converter: Chuyển đổi tài liệu PDF sang tập tin hình ảnh.

 • Free PDF to HTML Converter: Chuyển đổi tài liệu PDF sang file HTML.

 • Free PDF to Word Converter: Chuyển đổi tài liệu PDF sang tài liệu Word.

 • Free PDF to ePub Converter: Chuyển đổi tài liệu PDF sang tài liệu ePub.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn