Appnimi RAR Password Unlocker


Giới thiệu


Appnimi RAR Password Unlocker là công cụ được thiết kế để tìm kiếm mật khẩu bảo vệ của file RAR. Chương trình này có thể khôi phục những mật khẩu phức tạp nhất.


Appnimi RAR Password Unlocker cho phép tìm kiếm mật khẩu bảo vệ file RAR bằng cách sử dụng thuật toán Brute Force. Sau khi khôi phục mật khẩu, công cụ sẽ trích xuất các tập tin đến một thư mục.


Appnimi RAR Password Unlocker


- Là công cụ dễ sử dụng.


- Khôi phục mật khẩu người dùng để mở file quan trọng.


- Sử dụng thuật toán Brute-Force để khôi phục mật khẩu.


- Với giao diện trực quan, người dùng có thể thiết lập các thông số một cách dễ dàng trước khi bắt đầu quá trình khôi phục.


- Trích xuất các tập tin sau khi khôi phục mật khẩu.


- Các file .exe trong thư mục cài đặt là portable.


- Hoàn toàn miễn phí.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn