Tiến trình dự án theo năm


Giới thiệu


Sử dụng mẫu này để theo dõi các giai đoạn khác nhau của một dự án theo năm, nhằm mục đích để bạn dễ dàng theo dõi chương trình cũng như kế hoạch dự án mà mình đã đặt ra cho doanh nghiệp cũng như dự án của mình.


Tiến trình dự án theo năm


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn