Theo dõi sự kiện cộng đồng


Giới thiệu


Theo dõi sự kiện cộng đồng cho các địa điểm hoặc tổ chức sự kiện của bạn với mẫu kế hoạch này. Sự kiện sẽ được tự động thêm vào các trang lịch có thể được in hoặc sử dụng trực tuyến.


Theo dõi sự kiện cộng đồng


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn