Sunday, June 16, 2013

Sư tử biển cướp mồi của đại bàng

Nguồn : VNExpress
Đại bàng đang tha con cá mà nó vừa bắt trên Đại Tây Dương thì đột nhiên một thứ gì đó lao vọt lên khỏi mặt nước. Đó là một con sư tử biển. Ảnh: Caters News.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact