Nhật ký tài sản từ thiện


Giới thiệu


Kỷ lục quyên góp và cam kết cho buổi quyên góp của bạn với mẫu đăng nhập này. Nhập số tiền cam kết và thu thập cho từng nhà tài trợ và bất kỳ sự khác biệt sẽ được tự động tính cho bạn.


Nhật ký tài sản từ thiện


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn