Nhật ký quà tặng


Giới thiệu


Mẫu này cho phép bạn theo dõi những đóng góp, sự ủng hộ từ những tổ chứ phi lợi nhuận, những thông tin cũng như lời cảm ơn đối với các tổ chức này được lọc ra một cách tối đa nhất.


Nhật ký quà tặng


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn