Nhật ký chăm sóc trẻ


Giới thiệu


Mẫu cho phép bạn đăng nhập thông tin về thời gian chi tiết của các hoạt động của con bạn. Bạn có thể dựa vào mẫu này để kiểm tra những gì con bạn đã thực hiện hay chưa, có thể thêm vào biểu tượng lá cờ đỏ cho các vấn đề cần thảo luận.


Nhật ký chăm sóc trẻ


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn