MaxV Construction


Giới thiệu


Công ty phần mềm MaxV đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng sản phẩm kế toán chuyên ngành xây dựng trên cơ sở các phần mềm được viết riêng cho các cô ng ty xây dựng kết hợp với quá trình nghiên cứu khách hàng, các tài liệu chuyên ngành, MaxV đã cho ra đời phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng – MaxV Construction.


MaxV Construction


Nghiệp vụ đặc thù được giải quyết trong phần mềm: • Quản lý dự toán công trình, so sánh chi phí thực tế và giá thành dự toán: MaxV Construction cho phép người sử dụng đưa giá thành dự toán vào chương trình để kiểm soát chi phí. Giúp kế toán tập hợp chi phí theo dự toán công trình, yêu cầu bắt buộc với ngành xây dựng là có dự toán được duyệt và phần tập hợp chi phí cho công trình phù hợp với dự toán

 • Quản lý chi phí, giá thành, doanh thu theo công trình và lũy kế liên năm: Chi phí, giá thành, doanh thu trong trong các công ty xây dựng được tính trong nhiều năm vì đặc thù của ngành là các công trình được xây dựng trong một thời kỳ dài và giá trị công trình phải được xác định qua nhiều năm liên tiếp. Bên cạnh đó, các công trình hay vụ việc có thể chia theo nhiều cấp theo hình cây. Quản lý chi phí, giá thành, doanh thu theo nhiều cấp. Ví dụ: Dự án -> công trình -> Gói thầu -> hạng mục công trình.

 • Quản lý công nợ phải trả với nhà cung cấp, công nợ phải thu với khách hàng: Ngành xây dựng có nhiều nhà cung cấp các loại vật liệu, nhiên liệu, dịch vụ phục vụ cho hoạt động xây lắp. Cần theo dõi công nợ của một nhà cung cấp nhiều dịch vụ, hoặc một loại dịch vụ do nhiều nhà cung cấp cho công trình. Khách hàng trong ngành xây dựng gồm có chủ đầu tư đặt hàng công trình, các khách hàng mua lẻ công trình do công ty tự đầu tư xây dựng. Do giá trị hợp đồng lớn, quá trình thanh toán kéo dài trong nhiều năm nên việc theo dõi công nợ của ngành có những đặc thù riêng.

 • Quản lý tạm ứng, hoàn ứng nhân viên theo công trình: Các nhân viên làm việc trong công ty xây dựng thường tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ theo công trình, dựa trên nghiệp vụ đặc thù là tạm ứng nhân viên theo công trình, chương trình cho phép quản lý tạm ứng nhân viên theo từng công trình.

 • Quản lý hàng tồn kho: Nguyên vật liệu trong ngành xây dựng thường xuất thẳng đến công trình không qua kho, tính vào chi phí nhưng vẫn theo dõi tồn kho tại từng công trình, theo dõi điều chuyển vật liệu giữa công trình này với công trình khác hoặc vật liệu thừa thiếu giữa các công trình cần kiểm soát.

 • Quản lý công nợ tạm ứng của các đơn vị phụ thuộc.

 • Quản lý hoạt động đầu tư, xây lắp.


MaxV-Construction


Các tiện ích trong phần mềm: • Đánh lại số chứng từ tự động.

 • Cảnh báo thể hiện mầu sắc khi tồn kho âm, sai về mặt trình tự thời gian nhập xuất.

 • Kiểm tra sai lệch báo cáo giữa sổ cái và sổ kho

 • Kiểm tra bảng CĐKT, cân đối phát sinh khi sai lệch

 • In ấn và kỳ tính giá thành

 • Giá đích danh

 • Xác định giá vốn và hạch toán giá vốn.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn