Khai mạc Diễn đàn thương hiệu biển lần thứ V - Báo Khoa học


Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo diễn ra từ 1-8/6 năm nay.


Ý kiến của các nhà quản lý và các chuyên gia môi trường tại Diễn đàn thương hiệu biển lần thứ 5 đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng thương hiệu biển ở Việt Nam cần có những lộ trình cụ thể và xây dựng quy hoạch lâu dài. Bởi thực tế, dù đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ các hệ sinh thái biển nói riêng, nhưng chúng ta vẫn chưa có những giải pháp đồng bộ để quản lý, khai thác tài nguyên biển, hải đảo một cách hợp lý và bền vững.


Trong những năm gần đây, hệ sinh thái biển đang có dấu hiệu suy giảm nhanh chóng, có nhiều nguyên nhân gây suy giảm hệ sinh thái biển, song nguyên nhân chủ yếu là do khai thác quá mức, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.


Khai mạc Diễn đàn thương hiệu biển lần thứ V

Ảnh: Đảng Cộng sản


Một số nhóm giải pháp đã được bàn thảo tại diễn đàn như: Cần nhanh chóng thúc đẩy việc quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển; gắn xây dựng, phát triển và khẳng định thương hiệu biển Việt Nam với xây dựng và quản lý bền vững, có hiệu quả các khu bảo tồn biển.


Diễn đàn cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương có biển với các nhà khoa học và các tổ chức bảo tồn quốc tế nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất trong quá trình xây dựng thương hiệu biển Việt Nam.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn