Sunday, June 16, 2013

Biên nhận đóng góp từ thiện


Giới thiệu


Mẫu này sử dụng để cung cấp cho các nhà tài trợ một giấy biên nhận đóng góp từ thiện của họ hoặc quà tặng, mẫu được in ba hóa đơn cho mỗi trang.


Biên nhận đóng góp từ thiện


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact