10 lời tiên đoán sai lầm nổi tiếng thế giới

Nguồn : VNExpress

Dự báo về thị trường chứng khoán năm 1929 của Irving Fisher. Irving Fisher sinh ngày 27/2/1867 tại Saugerties, New York, Mỹ. Ông là một nhà kinh tế học nổi tiếng tại Mỹ thời bấy giờ, nhưng một sự đoán sai đã làm mất đi danh tiếng Fisher tạo dựng trong suốt nhiều năm. Ba ngày trước khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, ông dự đoán rằng, giá cổ phiếu dường như đã đạt đến mức cao nhất và ổn định nhất.


Sau khi sự sụp đổ thị trường diễn ra dẫn tới cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1930-1040, Fisher phải trả giá đắt cho dự đoán sai của mình. Danh tiếng và tài sản của ông nhanh chóng bị hủy hoại. Sau này, tên của ông được sử dụng cho một số thuật ngữ kinh tế trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2000, ví dụ như phương trình Fisher, giả thuyết Fisher, tác động quốc tế Fisher và các định lý tách Fisher.
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn