Tọa đàm khoa học Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Đài Tiếng Nói Việt Nam

(VOV) -Các nhà khoa học tập trung làm rõ nội dung về tư tưởng trong xây dựng Đảng.Sáng 16/5, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung làm rõ nội dung Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao trình độ lí luận Mác - Lê Nin cho cán bộ, đảng viên.


Đối với vấn đề tuân thủ và vận dụng những nguyên tắc sinh hoạt Đảng của một Đảng Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, tập trung và dân chủ là hai mặt có mối quan hệ gắn bó và thống nhất trong một nguyên tắc.


Muốn vậy, phải thực hành dân chủ rộng rãi trên mọi lĩnh vực và sinh hoạt của Đảng, trong đó quan trọng là phát huy dân chủ ở hai khâu quyết định đó là việc xây dựng chiến lược, đường lối, chính sách và công tác tổ chức cán bộ.


Về tổ chức xây dựng cơ sở Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tổ chức cơ sở Đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.


TS Nguyễn Thị Kim Dung - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nói: “Làm tốt công tác tổ chức Đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng là chi bộ, nơi quán triệt và bàn các biện pháp chất hành triệt để các nghị quyết của Đảng, nơi đấu tranh về quan điểm và rèn luyện đảng viên. Chính vì vậy, muốn thực hiện tốt kế hoạch của Đảng thì trước hết phải chăm lo củng cố chi bộ”./.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn