RealVNC


Giới thiệu


VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình điều khiển phần mềm từ xa cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ, sử dụng chương trình VNC viewer, bằng bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.


RealVNC


Hai máy tính không cần thiết phải cùng chủng loại, ví dụ, người dùng có thể sử dụng VNC để xem một máy Linux văn phòng trên một máy tính Windows dùng ở nhà. VNC hoàn toàn miễn phí và phổ biến rộng rãi. Ứng dụng được sử dụng với hoạt động phủ rộng trong hàng triệu khu công nghiệp, trường học và máy tính cá nhân.


Phiên bản này bao gồm cả VNC server và viewer.


RealVNC


Tính năng mới trong phiên bản cập nhật:  • VNC Server đã có hộp thoại File Transfer.

  • BlacklistTimeout VNC Server nay chấp nhận số giây từ 1 đến 2147483647.


Hương Ly


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn