Đố vui khoa học
Câu hỏi 1:


Chúng ta có thể dựa vào khả năng đọc, làm toán ở tuổi thứ 7 của trẻ em để dự đoán cái gì của chúng trong tương lai?


A. Khả năng sinh sản


B. Tuổi thọ


C. Thu nhập

Nguồn : VNExpress

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn