Hội thảo khoa học “Lịch sử căn cứ địa cách mạng tỉnh Phú Yên” (1945-1975) - Báo Phú Yên

Hội thảo khoa học “Lịch sử căn cứ địa cách mạng tỉnh Phú Yên” (1945-1975)Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử căn cứ địa cách mạng tỉnh PhúYên” (1945-1975) trong khuôn khổ dự án đề tài do đồng chí Nguyễn Duy Luân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm chủ nhiệm, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm chủ trì.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn