CPUID PerfMonitor2 | Phần mềm


Giới thiệu


CPUID PerfMonitor2 là một ứng dụng giám sát hoạt động của máy tính. Phần mềm này sẽ hiển thị thông tin về mức độ CPU, nhiệt độ lõi và các gói tin.


Phần mềm này có một giao diện trực quan. Bạn có thể học cách thao tác CPUID PerfMonitor2 một cách nhanh chóng. Do công cụ này có một bố cục gọn gàng và tính đơn giản, CPUID PerfMonitor2 thích hợp cho tất cả người dùng mọi cấp độ: người mới dùng và chuyên gia máy tính.


CPUID PerfMonitor2


Tiện ích này cho phép người dùng lựa chọn bộ xử lý trong trường hợp máy tính của họ cài đặt nhiều hơn một bộ xử lý. Ngay sau khi chọn bộ xử lý muốn xem, phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin về bộ xử lý đó trong cửa sổ chính.


CPUID PerfMonitor2 sẽ hiển thị bốn sự kiện chính được theo dõi trong bộ xử lý. Bạn có thể chọn bộ counter muốn theo dõi, sau đó dữ liệu được báo cáo sẽ hiện trên cửa sổ chính với sự trợ giúp của một đồ thị. Các thông tin đó bao gồm: thông tin cơ bản và thông tin quan trọng như mức độ lõi và mức độ CPU.


Các thông tin hữu ích trong báo cáo có thể được lưu thành văn bản định dạng TXT sử dụng để phân tích trong tương lai.


Đồng thời, CPUID PerfMonitor2 cũng cung cấp một số sự kiện để theo dõi như yêu cầu cache, tỉ lệ branch instruction, instruction per clock, tỉ lệ stalled cycle, mức độ sử dụng, năng lượng và nhiệt độ. Ứng dụng này có tốc độ làm việc cũng như thời gian tương tác nhanh.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn