FolderSynch | Phần mềm


Giới thiệu


FolderSynch là một tiện ích giúp người dùng đồng bộ tệp tin và thư mục.


Phần mềm này hỗ trợ nhiều thao tác như so sánh tệp tin, báo cáo thay đổi và hỗ trợ sao lưu dữ liệu khá hiệu quả.


Người dùng có thể sử dụng FolderSynch để giữ các tệp tin trong một vị trí nhất định bằng cách thực hiện thao tác đồng bộ hóa giữa thư mục nguồn và thư mục đích.


FolderSynch  • Thực hiện phép so sánh giữa hai thư mục.

  • Báo cáo những tệp mới, tệp cập nhật, tệp tin được đặt tên lại, tệp được chuyển và tệp tin đã xóa.

  • Thực hiện phép đồng bộ từ thư mục gốc sang thư mục đích.

  • Người dùng có thể sử dụng phần mềm để sao lưu một phần hoặc toàn bộ dữ liệu trong thư mục.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn