Tuesday, September 24, 2013

AccessEnum | Phần mềm


Giới thiệu


AccessEnum là công cụ hỗ trợ người sử dụng theo dõi toàn bộ các thiết lập bảo mật cho hệ thống file và Registry của họ nhằm phát hiện ra những lỗ hổng an ninh đồng thời khóa quyền truy cập mỗi khi cần thiết.


AccessEnum


Đây thực sự là phần mềm rất hữu ích trong khi mô hình bảo mật linh hoạt được sử dụng bởi hệ thống dựa trên Windows NT chỉ có thể cho phép kiểm soát toàn bộ quyền an ninh và cấp phép file mà không thể theo dõi nhanh truy cập của người dùng vào các thư mục.


AccessEnum sử dụng công cụ bảo mật Windows tiêu chuẩn APIs để gắn listview của nó với thông tin đọc, viết và từ chối truy cập.


Đặng Hương


Share:
-

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Definition List

Contact

Pages

Support

 
Design by FlexiThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com