Simple Sticky Notes

Simple Sticky Notes cũng giống như tiêu đề của nó, cung cấp một cách dễ dàng để nhắc nhở bạn những note quan trọng.

Chương trình miễn phí này sẽ tự gắn chúng vào khay hệ thống và cung cấp khả năng tạo và lưu các note. Từ khay hệ thống, người dùng có thể tạo một note mới. Tuy nhiên, các note được tạo bởi phần mềm này có thể thay đổi màu sắc và chế độ nhờ menu của chương trình. Kích cỡ của note cũng có thể thay đổi được, nhưng đó sẽ là khâu cuối trong công đoạn chỉnh sửa.

Khay menu cho phép người dùng có thể hiển thị tất cả các note và sắp xếp chúng dễ dàng. Mặc dù các note không tự động xếp lên trên cùng của note khác, nhưng nó được đặt sole, giúp xem chúng dễ dàng hơn mỗi khi chúng được thu nhỏ lại hoặc bị lãng quên.


Alternatives to Simple Sticky Notes:

Microsoft To-Do 

Stickies  

Trello 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn