Dokmee Home Edition


Giới thiệu


Dokmee Home Edition 3.2.0.1113 là một ứng dụng quản lý nội dung và tài liệu được thiết kế cho các doanh nghiệp khác nhau giúp tối ưu kích thước cũng như gia tăng tính bảo mật cho tài liệu.
  • Hỗ trợ tất cả các kiểu file như là: TIFF, JPEG, PDF, Word, Excel, Power Point, Email,…

  • Dễ dàng nhập và xuất dữ liệu qua lại từ Dokmee

  • Tương thích ghi chép kiểm soát HIPAA và tích hợp mật khẩu bảo vệ.

  • Cho phép nhanh chóng và dễ dàng tạo mục lục

  • Tìm kiếm và khôi phục nhiều mức

  • Tìm kiếm toàn văn bản

  • Email item trực tiếp từ giao diện của Dokmee

  • Chú giải tài liệu


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn