Angry IP Scanner


Giới thiệu


Angry IP scanner là một công cụ quét cổng và địa chỉ IP rất nhanh chóng và nhỏ gọn. Angry IP Scanner có thể ping một loạt địa chỉ IP và trả lại tốc độ ping, tên máy chủ và các địa chỉ IP đang hoạt động. Angry IP Scanner rất nhẹ và bạn có thể sử dụng nó trên bất kỳ nền tảng nào mà không cần yêu cầu gì về cài đặt.


Angry IP Scanner


Công cụ này có thể quét địa chỉ IP trong bất cứ phạm vi nào cũng như bất kỳ cổng nào của chúng. Nó hoạt động đa nền tảng và có dung lượng nhẹ. Không yêu cầu bất cứ cài đặt nào, nó có thể được tự do sao chép và sử dụng ở bất cứ đâu.


Angry IP scanner đơn giản chỉ ping mỗi địa chỉ IP để kiểm tra xem nó còn hoạt động hay không, sau đó sẽ giải quyết tên máy tính, quyết định địa chỉ Mac, quét các cổng... Số lượng dữ liệu được thu thập cho mỗi máy chủ có thể được mở rộng bằng các plug-in.


Ngoài ra, nó cũng thêm một số tính năng như thông tin NetBIOS (tên máy tính, tên nhóm làm việc và hiện tại được đăng nhập trong người dùng Windows), phạm vi địa chỉ IP yêu thích, phát hiện máy chủ web...


Các kết quả quét có thể được lưu sang định dạng CSV, TXT, XML hoặc IP-Port. Nhờ sự trợ giúp của các trình plug-in, Angry IP Scanner có thể thu thập bất cứ thông tin nào liên quan đến địa chỉ IP được quét. Bất kỳ ai có thể viết mã Java đều có thể viết plug-in và mở rộng chức năng của Angry IP Scanner.


Để tăng tốc độ quét, nó sử dụng phương pháp tiếp cận đa luồng: một trình quét riêng biệt được tạo ra cho mỗi địa chỉ IP được quét.


Bé Ngoan


Post a Comment

Previous Post Next Post