Document.Editor


Giới thiệu


Document.Editor là chương trình xử lý văn bản dựa trên giao diện người sử dụng VB.Net/WPF Ribbon đa tab với mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7 và Windows 8. Nó hỗ trợ hữu hiệu cho chức năng mở các định dạng văn bản FlowDocument, Html và văn bản thuần/văn bản giàu nội dung đồng thời lưu trữ định dạng văn bản FlowDocument và văn bản thuần/văn bản giàu nội dung. Giao diện đa tab cho phép bạn chỉnh sửa nhiều tài liệu trong cùng một thời điểm cùng với khả năng sắp xếp lại các tab và thực hiện nhiều câu lệnh Edit/Insert/Format.


Document.Editor


Điểm mới trong Document.Editor 2013.23: • Hỗ trợ Insert Emoticon mới.

 • Hỗ trợ định dạng được nâng cao.

 • Sửa lỗi, cải thiện và tăng tốc.


Tính năng: • Chỉnh sửa nhiều tài liệu trong một phiên nhờ vào giao diện đa tab.

 • Hỗ trợ sắp xếp lại các tab.

 • Nhiều tùy chọn khởi đầu như Open New Document (mở tài liệu mới), Load Previous Documents (tải tài liệu trước đó), Do Nothing (không làm gì cả),…

 • Hỗ trợ câu lệnh chỉnh sửa như undo/redo, cắt (và cắt đoạn, dòng), sao chép (và sao chép đoạn, dòng), dán (và chỉ dán văn bản), xóa (và xóa đoạn, dòng), lựa chọn tất cả (và lựa chọn đoạn, dòng), tìm kiếm, thay thế.

 • Chèn đối tượng, tranh ảnh, đường link, tập tin văn bản, bảng biểu, video, ngày tháng, thời gian, header và footer vào tài liệu.

 • Định dạng tài liệu với phông chữ, màu sắc phông chữ, đậm, nghiêng, gạch dưới, căn chỉnh lề, khoảng cách dòng,…

 • Hỗ trợ chức năng Spell Check (kiểm tra chính tả), Text to Speech (văn bản sang giọng nói), Translate (biên dịch) và Definitions (định nghĩa).

 • Xuất tài liệu ra Wordpress, Xps, email, server FTP, lưu trữ zip, hình ảnh hoặc âm thanh.

 • Document.Editor gồm có hệ thống cho phép bạn tự tạo plug-in nhưng được tắt đi theo mặc định. Có thể mở ở hộp thoại Options.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn